Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen käsittely Cabo-palvelussa (Ridesolutions Oy)

Tomintamme perustuu luottamukseen asiakkaiden ja yrittäjiemme kesken. Sitoudumme suojaamaan yksityisyytesi. Noudatamme voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä.

Kaikki asiakkaiden ja taksiyrittäjien järjestelmäämme syöttämät tiedot pysyvät luottamuksellisina.

 

Henkilötietojen käsittely

Kaikille henkilötitojen käsittelylle on aina oltava oikeusperuste, jonka perusteella tietoja käsitellään.

Henkilötiedot kerätään tiettyä nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten eikä niitä käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Cabo (Ridesolutions Oy) kerää ja käsittelee ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitaan Cabo-mobiiliaplikaatiopalvelun tuottamiseksi. Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan palvelusta ilman aiheetonta viivytystä. Henkilötiedot suojataan luvattomalta ja lainvastaiselta käytöltä.

 

Henkilötietojen käytön perusteet

Kaikki henkilötietojen käsittely perustuu aina tietosuojalainsäädännössä esitettyyn yhteen tai useampaan oikeusperusteeseen. Näitä oikeusperusteita ovat muun muassa: suostumus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sopimuksen täytäntöönpano ja laillinen velvoite.

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelyn perusteista löydät tietosuojaselosteista.

 

Kuka käsittelee henkilötietojasi

Tietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien suorittaminen sitä vaatii. Ridesolutions Oy käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia IT-järjestelmien ylläpitoon ja kehitykseen. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja vain Ridesolutions Oy:n toimeksiannosta. Tietojen käsittelyssä noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Suojauskeinoja ovat muun muassa seuraavat:

 

  • tiedot sijaitsevat suojatulla serverillä

  • tietojen käyttö on rajattu käyttövaltuuksin

  • tietojen käyttö on ohjeistettu organisaatiossa

 

Henkilötietojen luovutus

Lähtökohtaiseti henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena mahdolliset luovutukset viranoimaisille näin pyydettäessä, tämäkin tapahtuu ainoastaan lain sallimissa rajoissa. Emme myy henkilötietojasi ulkopuolisille.

 

Henkilötietojen säilytys

Noudatamme tietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita. Lisätietoja saat tietosuojaselosteista.

 

Asiakkaan ja yrittäjän oikeudet

Sinulla on oikeus saada tiedot omista henkilötiedoistasi järjestelmässämme. Sinulla on oikeus pyytää oikaisua virheellisiin tietoihin. Sinulla on oikeus pyytää Ridesolutions Oy:tä poistamaat henkilötietosi järjestelmästä, mikäli niiden säilyttämiseen ei ole lainmukaista velvoitetta.

Mikäli katsot, että emme ole käsitelleet tietojasi lainmukaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavastaavalle sähköpostitse. Sinulla on oikeus tehdä valitus myös tietosuojaviranomaiselle.

 

Yhteystiedot

info@cabo.fi